สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ
     กต.ตร.
     พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
     ติดต่อสถานีตำรวจ
  พันตำรวจเอกชินวัฒน์ เปรมสง่า ผู้กำกับการ
     ข้าราชการตำรวจในแผนกงานต่าง ๆ
1.สภาพพื้นที่
      สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่พิกัด เอ็นเค 147986 ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 327 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเนินเขาและสวนยางพาราเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน (หมายเลข 401) ทางหลวงชยบทสาย 4100(พุนพิน-คีรีรัฐ) ,ทางหลวงแผ่นดินสาย 4133 (พุนพิน-เคียนซา) และถนนซอยภายในหมู่บ้านเป็นหลัก ซึ่งใช้ติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง และเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่
2. อาณาเขตติดต่อ
      2.1 ทิศเหนือ ติดกับตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพินฯ
      2.2 ทิศใต้ ติดกับตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซาฯ
      2.3 ทิศตะวันออก ติดกับตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพินฯ
      2.4 ทิศตะวันตก ติดกับตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคมฯ

3.พื้นที่รับผิดชอบ
      สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 327 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 18,494 ประชากรแฝงประมาณ 7,200 คน รวมมีประชากรในพื้นที่ทั้งหมด 25,694 คน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนปาล์ม และสวนผลไม้ ซึ่งแบ่งออกเป็นตำบลต่าง ๆ ได้ดังนี้
      3.1 ตำบลบางมะเดื่อ มี 7 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 4,717 คน
      3.2 ตำบลบางเดือน มี 5 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 3,222 คน
      3.3 ตำบลบางกรูด มี 6 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 5,222 คน
      3.4 ตำบลตะปาน มี 5 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 5,333 คน

4. สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ
    4.1 สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ     4.2 องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 แห่ง
    4.3 สถานีอนามัย จำนวน 4 แห่ง     4.4 วัด จำนวน 6 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
    4.5 โรงเรียนมี 8 แห่ง  
5. สถานประกอบการและถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 
    5.1 โรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง     5.2 ปั๊มน้ำมัน 10 แห่ง
    5.3 สถานบริการและคาราโอเกะ 11 แห่ง     5.4 ร้านรับซื้อยางพาราและทะลายปาล์มที่มีเงินหมุนเวียนมาก 9 แห่ง
    5.5 ร้านจำหน่าย วี ดี โอ 2 แห่ง     5.6 สมาคมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ 1 แห่ง
    5.7 ร้านเกมส์ฮอไลน์ 1 แห่ง     5.8 อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 23 แห่ง
    5.9 อู่ซ่อมรถยนต์ 5 แห่ง     5.10 ร้านขายของชำ 65 แห่ง
    5.11 ตลาดนัด 4 แห่ง     5.12 แหล่งดูดทรายธรรมชาติ 2 แห่ง
    5.13 แหล่งขุดดินลูกรัง 2 แห่ง     5.14 หอพัก 3 แห่ง
    5.15 ร้านถ่ายรูป 1 แห่ง     5.16 ร้านคาร์แคร์ 3 แห่ง
    5.17 โรงกลึง 2 แห่ง     5.18 ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 4 แห่ง
    5.19 ร้านทอง 2 แห่ง  
     สภ.พุนพิน                สภ.โมถ่าย