สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ
     กต.ตร.
     พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
     ติดต่อสถานีตำรวจ
  พันตำรวจเอกชินวัฒน์ เปรมสง่า ผู้กำกับการ
     ข้าราชการตำรวจในแผนกงานต่าง ๆ
สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ
เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84130
โทร. 0 7744 3035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สภ.พุนพิน                สภ.โมถ่าย